Tıpkı hayatımızın geri kalanında olduğu gibi, yediğimiz gıdanın da öyküsüne dahil olmak istiyoruz.

Fethiye Gıda Topluluğu, soframıza gelen gıdada sorumluluk sahibi olmak isteyen, doğal, zehirsiz, doğa dostu ve çoğaltılabilir tarımın gücüne inanan, atalık tohumu korumanın ve yaşatmanın önemini kavrayan, gıdaya üreticiden türeticiye aracısız ulaşmak isteyen, sadece tüketmek değil türetmek de lazım diyen, yerel üreticiyi destekleyen ve doğayla birlikte bütünün parçası olmayı hedefleyenlerin hikayesidir.


Endüstriyel tarımsal üretimin ve oluşturulan tüketim hırsının insana, doğaya ve bütün canlılara giderek artan ölçüde verdiği zararın hepimiz farkındayız. Bu kötü gidişatı tersine çevirecek küçük adımların bugünden atılması gerektiğinin bilincindeyiz. Temiz ve adil gıdayla bugünümüzün inşasının pasif tüketiciler olmaktan çıkıp, aktif türeticiler olmaktan geçtiğini biliyoruz.

İnsan merkezci bakış açısının sorgulanarak; insan, doğa ve hayvan sömürüsünün son bulması için bireysel çabaların yanında ortak mücadeleleri güçlendirmek adına bir araya geldik ve daha büyük adımlar atmak için kolektif bir bilinç oluşturma niyetindeyiz. Gıdanın üretim ve tüketim süreçlerinin doğal, zehirsiz ve adil olabileceğine inanıyoruz. Doğal, adil ve sömürüsüz gıdaya ulaşmanın, gıdayı üretenlerle onu tüketen arasındaki kurulacak işbirliği ile mümkün olduğuna inanıyoruz. Gıdanın basit bir tüketim ve alışveriş nesnesi olmaktan çıkıp üretimden sofralara ulaşmasına kadarki süreçte daha çok bilgi ve fikir sahibi olma iddiasındayız.

Kışkırtılmış üretim ve tüketim hırsının sonucu olarak içinde bulunduğumuz ekolojik krizlerin önemli bir parçasını gıda üretim ve tüketim süreçleri oluşturuyor. Bu süreçlerin tersine çevrilmesi için yapabileceklerimiz olduğunu biliyoruz ve bugünden adımlar atmaya kararlıyız. Bu bilinçle hem yıkımın nedeni hem de yaşamsal gereksinimiz olan gıdamızın sofralarımıza geliş öyküsüne katılmayı, hikayesini görmeyi, uğraş veren ellere dokunmayı; bu bağlamda gıda maddelerine doğal, ekolojik, adil yol ve yöntemlerle ulaşmayı hedefliyoruz. Gıdanın üretiminden tüketimine geçen süreçte yıkımın önlenmesi, sürecin öbür tarafına itelenen tüketicilerin de sürece dahil olabilmesi adına Fethiye Gıda Topluluğunu kurmaya karar verdik. Hiçbir türden tahakküm ve sömürüyü meşru görmeden; sadece gıda değil bütün doğal süreçleri gözeten, ortak bilinç oluşturmayı hedefleyen, gıda dışı sorunlarımızı da konuşabildiğimiz, hayatlarımızı yakınlaştırmayı hedeflediğimiz bir topluluk olma niyetindeyiz.

Bu çerçevede pasif birer tüketici olmaktan çıkıp bu dertlere ortak olan herkesi Fethiye Gıda Topluluğuna davet ediyoruz.